ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ภาษาญี่ปุ่น

南西 แปลว่า
(南西 อ่านว่า なんせい[nan sei])

ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ภาษาญี่ปุ่น 南西

ตัวอย่างประโยค 南西 ภาษาญี่ปุ่น

それでこの壁 コンパウンド3の南西の角に

ใส่ความเห็น