เข้าใจยาก ภาษาญี่ปุ่น

難解 แปลว่า
(難解 อ่านว่า なんかい[nan kai])

เข้าใจยาก ภาษาญี่ปุ่น 難解

ตัวอย่างประโยค 難解 ภาษาญี่ปุ่น

難解で複雑なのは 嫌いだ

ใส่ความเห็น