(ความรู้)ครึ่งๆ กลางๆ ขาดความแน่ชัด ภาษาญี่ปุ่น

生半可 แปลว่า
(生半可 อ่านว่า なまはんか[na ma han ka])

(ความรู้)ครึ่งๆ กลางๆ ขาดความแน่ชัด ภาษาญี่ปุ่น 生半可

ตัวอย่างประโยค 生半可 ภาษาญี่ปุ่น

失礼じゃが どれも生半可で―

ใส่ความเห็น