ชี้ให้เห็น บ่งบอก ภาษาญี่ปุ่น

投げかける แปลว่า
(投げかける อ่านว่า なげかける[nagekakeru])

ชี้ให้เห็น บ่งบอก ภาษาญี่ปุ่น 投げかける

ตัวอย่างประโยค 投げかける ภาษาญี่ปุ่น

…両種族の間に波紋を投げかけるだろう

ใส่ความเห็น