กินเวลา ยืดออกไป ภาษาญี่ปุ่น

長引く แปลว่า
(長引く อ่านว่า ながびく[nagabiku])

กินเวลา ยืดออกไป ภาษาญี่ปุ่น 長引く

ตัวอย่างประโยค 長引く ภาษาญี่ปุ่น

ダメだ 汚染が長引く

ใส่ความเห็น