เหนือความคาดหมาย ไม่ค่อยจะ ค่อนข้างที่จะ ภาษาญี่ปุ่น

中々 แปลว่า
(中々 อ่านว่า なかなか[nakanaka])

เหนือความคาดหมาย ไม่ค่อยจะ ค่อนข้างที่จะ ภาษาญี่ปุ่น 中々

ตัวอย่างประโยค 中々 ภาษาญี่ปุ่น

あそこは中々いいところだ

ใส่ความเห็น