จมูกโด่ง ตรงกลางสูง ภาษาญี่ปุ่น

中高 แปลว่า
(中高 อ่านว่า なかだか[nakada ka])

จมูกโด่ง ตรงกลางสูง ภาษาญี่ปุ่น 中高

ตัวอย่างประโยค 中高 ภาษาญี่ปุ่น

“最終的に 中高年で 不美人な女性に限り―

ใส่ความเห็น