ความรู้สึกช้า ภาษาญี่ปุ่น

鈍感 แปลว่า
(鈍感 อ่านว่า どんかん[Don kan])

ความรู้สึกช้า ภาษาญี่ปุ่น 鈍感

ตัวอย่างประโยค 鈍感 ภาษาญี่ปุ่น

旦那様 1つ言わせて 鈍感な女性もいるの

ใส่ความเห็น