คนตีกลอง ภาษาญี่ปุ่น

ドラマー แปลว่า
(ドラマー อ่านว่า どらまー[dorama ̄])

คนตีกลอง ภาษาญี่ปุ่น ドラマー

ตัวอย่างประโยค ドラマー ภาษาญี่ปุ่น

その夜 私は彼と ソフィーはドラマーと寝たの・・

ใส่ความเห็น