เครื่องเป่าแห้ง ภาษาญี่ปุ่น

ドライヤー แปลว่า
(ドライヤー อ่านว่า どらいやー[dora iya ̄])

เครื่องเป่าแห้ง ภาษาญี่ปุ่น ドライヤー

ตัวอย่างประโยค ドライヤー ภาษาญี่ปุ่น

ドライヤーが無くて

ใส่ความเห็น