ศิลปะการอ่านใจคน ภาษาญี่ปุ่น

読心術 แปลว่า
(読心術 อ่านว่า どくしんじゅつ[doku shinji ~yutsu])

ศิลปะการอ่านใจคน ภาษาญี่ปุ่น 読心術

ตัวอย่างประโยค 読心術 ภาษาญี่ปุ่น

アメイジング・クレスキン (読心術マジシャン)みたいだな

ใส่ความเห็น