ความกล้า ภาษาญี่ปุ่น

度肝 แปลว่า
(度肝 อ่านว่า どぎも[do gimo])

ความกล้า ภาษาญี่ปุ่น 度肝

ตัวอย่างประโยค 度肝 ภาษาญี่ปุ่น

度肝を抜かれたわ

ใส่ความเห็น