ตัวนำ(ไฟฟ้าหรือความร้อน) ภาษาญี่ปุ่น

導体 แปลว่า
(導体 อ่านว่า どうたい[dōtai])

ตัวนำ(ไฟฟ้าหรือความร้อน) ภาษาญี่ปุ่น 導体

ตัวอย่างประโยค 導体 ภาษาญี่ปุ่น

内蔵された 第四種超伝導体による…

ใส่ความเห็น