ตระกูลเดียวกัน ครอบครัวเดียวกัน ภาษาญี่ปุ่น

同族 แปลว่า
(同族 อ่านว่า どうぞく[dōzo ku])

ตระกูลเดียวกัน ครอบครัวเดียวกัน ภาษาญี่ปุ่น 同族

ตัวอย่างประโยค 同族 ภาษาญี่ปุ่น

忠実な手下となる同族の召喚

ใส่ความเห็น