วัยเดียวกัน ภาษาญี่ปุ่น

同世代 แปลว่า
(同世代 อ่านว่า どうせだい[dōse dai])

วัยเดียวกัน ภาษาญี่ปุ่น 同世代

ตัวอย่างประโยค 同世代 ภาษาญี่ปุ่น

寮と練習は そうですが 授業は同世代とです

ใส่ความเห็น