ชนิดเดียวกัน สายพันธุ์เดียวกัน ภาษาญี่ปุ่น

同系 แปลว่า
(同系 อ่านว่า どうけい[dōkei])

ชนิดเดียวกัน สายพันธุ์เดียวกัน ภาษาญี่ปุ่น 同系

ตัวอย่างประโยค 同系 ภาษาญี่ปุ่น

4 同系交配の世代かい?

ใส่ความเห็น