ปีขาล (ใน 12 นักษัตร) ภาษาญี่ปุ่น

寅 แปลว่า
(寅 อ่านว่า とら[tora])

ปีขาล (ใน 12 นักษัตร) ภาษาญี่ปุ่น

ตัวอย่างประโยค 寅 ภาษาญี่ปุ่น

いくぞ の方角! (茶渡)トラって どっちだ?

ใส่ความเห็น