รั้ง ยั้ง หยุด ยับยั้ง ภาษาญี่ปุ่น

停める แปลว่า
(停める อ่านว่า とめる[tomeru])

รั้ง ยั้ง หยุด ยับยั้ง ภาษาญี่ปุ่น 停める

ตัวอย่างประโยค 停める ภาษาญี่ปุ่น

ここに停めるのか? 大丈夫さ

ใส่ความเห็น