พื้นที่ในเมืองหลวง ภาษาญี่ปุ่น

都内 แปลว่า
(都内 อ่านว่า とない[to nai])

พื้นที่ในเมืองหลวง ภาษาญี่ปุ่น 都内

ตัวอย่างประโยค 都内 ภาษาญี่ปุ่น

都内の病院に行かせてもらうぜ

ใส่ความเห็น