จุดหมายปลายทาง ภาษาญี่ปุ่น

届け先 แปลว่า
(届け先 อ่านว่า とどけさき[todoke saki])

จุดหมายปลายทาง ภาษาญี่ปุ่น 届け先

ตัวอย่างประโยค 届け先 ภาษาญี่ปุ่น

あの爆弾の届け先は 判らんのだな?

ใส่ความเห็น