ประหลาดมาก ภาษาญี่ปุ่น

突飛 แปลว่า
(突飛 อ่านว่า とっぴ[toppi])

ประหลาดมาก ภาษาญี่ปุ่น 突飛

ตัวอย่างประโยค 突飛 ภาษาญี่ปุ่น

突飛行ネットワークを使おう

ใส่ความเห็น