สิ่งปกคลุม การทาสี การเคลือบผิว ภาษาญี่ปุ่น

塗装 แปลว่า
(塗装 อ่านว่า とそう[to sō])

สิ่งปกคลุม การทาสี การเคลือบผิว ภาษาญี่ปุ่น 塗装

ตัวอย่างประโยค 塗装 ภาษาญี่ปุ่น

塗装に使うんだ

ใส่ความเห็น