อ่อนวัยกว่า มีอายุน้อยกว่า คนหนุ่ม ภาษาญี่ปุ่น

年下 แปลว่า
(年下 อ่านว่า としした[to shi shita])

อ่อนวัยกว่า มีอายุน้อยกว่า คนหนุ่ม ภาษาญี่ปุ่น 年下

ตัวอย่างประโยค 年下 ภาษาญี่ปุ่น

これは7歳年下です

ใส่ความเห็น