ผู้สื่อข่าวพิเศษ ผู้แทนหนังสือพิมพ์ ภาษาญี่ปุ่น

特派員 แปลว่า
(特派員 อ่านว่า とくはいん[toku hai n])

ผู้สื่อข่าวพิเศษ ผู้แทนหนังสือพิมพ์ ภาษาญี่ปุ่น 特派員

ตัวอย่างประโยค 特派員 ภาษาญี่ปุ่น

デレクは将来 キャスターか 海外特派員にるでしょうね

ใส่ความเห็น