จุดเด่นเป็นพิเศษ ภาษาญี่ปุ่น

特長 แปลว่า
(特長 อ่านว่า とくちょう[toku chō])

จุดเด่นเป็นพิเศษ ภาษาญี่ปุ่น 特長

ตัวอย่างประโยค 特長 ภาษาญี่ปุ่น

このゲームの特長は コモドール64の性能を―

ใส่ความเห็น