เข้าใจเป็นอย่างดี การรับรู้ ภาษาญี่ปุ่น

得心 แปลว่า
(得心 อ่านว่า とくしん[toku shin])

เข้าใจเป็นอย่างดี การรับรู้ ภาษาญี่ปุ่น 得心

ตัวอย่างประโยค 得心 ภาษาญี่ปุ่น

貴様のような 短慮なガキにも 得心がいくよう→

ใส่ความเห็น