การที่อยู่เป็นเพื่อนให้หายเบื่อ ภาษาญี่ปุ่น

伽 แปลว่า
(伽 อ่านว่า とぎ[togi])

การที่อยู่เป็นเพื่อนให้หายเบื่อ ภาษาญี่ปุ่น

ตัวอย่างประโยค 伽 ภาษาญี่ปุ่น

おい、おい。こんな所に人が住めるのか? 夜の女だって見つかるまい

ใส่ความเห็น