ละลาย หลอม ภาษาญี่ปุ่น

溶かす แปลว่า
(溶かす อ่านว่า とかす[tokasu])

ละลาย หลอม ภาษาญี่ปุ่น 溶かす

ตัวอย่างประโยค 溶かす ภาษาญี่ปุ่น

蒸気は皮膚を 溶かす

ใส่ความเห็น