ญาติห่างๆ ความสัมพันธ์ห่างๆ ภาษาญี่ปุ่น

遠縁 แปลว่า
(遠縁 อ่านว่า とおえん[tō en])

ญาติห่างๆ ความสัมพันธ์ห่างๆ ภาษาญี่ปุ่น 遠縁

ตัวอย่างประโยค 遠縁 ภาษาญี่ปุ่น

チョー夫人の遠縁に当たるし

ใส่ความเห็น