ถึงอย่างไรก็(ไม่) ภาษาญี่ปุ่น

到底 แปลว่า
(到底 อ่านว่า とうてい[tōtei])

ถึงอย่างไรก็(ไม่) ภาษาญี่ปุ่น 到底

ตัวอย่างประโยค 到底 ภาษาญี่ปุ่น

“私には到底 信じられません”

ใส่ความเห็น