เจ้านายคนปัจจุบัน ภาษาญี่ปุ่น

当主 แปลว่า
(当主 อ่านว่า とうしゅ[to ushi ~yu])

เจ้านายคนปัจจุบัน ภาษาญี่ปุ่น 当主

ตัวอย่างประโยค 当主 ภาษาญี่ปุ่น

叔父 宗矩は 柳生の庄の 当主におさまる代わりに

ใส่ความเห็น