การติดตั้ง การบรรทุก การขนส่ง ภาษาญี่ปุ่น

搭載 แปลว่า
(搭載 อ่านว่า とうさい[tō sai])

การติดตั้ง การบรรทุก การขนส่ง ภาษาญี่ปุ่น 搭載

ตัวอย่างประโยค 搭載 ภาษาญี่ปุ่น

彼は何の関係がない場合の判断 共同パイロットを搭載したパーソナル

ใส่ความเห็น