เสาไฟ เสาโทรศัพท์ ภาษาญี่ปุ่น

電柱 แปลว่า
(電柱 อ่านว่า でんちゅう[den chi ~yuu])

เสาไฟ เสาโทรศัพท์ ภาษาญี่ปุ่น 電柱

ตัวอย่างประโยค 電柱 ภาษาญี่ปุ่น

電柱だって 届きゃしね…。 発射!!

ใส่ความเห็น