เครื่องคิดเลข ภาษาญี่ปุ่น

電卓 แปลว่า
(電卓 อ่านว่า でんたく[den taku])

เครื่องคิดเลข ภาษาญี่ปุ่น 電卓

ตัวอย่างประโยค 電卓 ภาษาญี่ปุ่น

ちょっと そこの電卓 取って

ใส่ความเห็น