การถ่ายทอดศิลปวิทยาการหรือเคล็ดลับต่างๆ ภาษาญี่ปุ่น

伝授 แปลว่า
(伝授 อ่านว่า でんじゅ[denji ~yu])

การถ่ายทอดศิลปวิทยาการหรือเคล็ดลับต่างๆ ภาษาญี่ปุ่น 伝授

ตัวอย่างประโยค 伝授 ภาษาญี่ปุ่น

伝授してやろう

ใส่ความเห็น