เพลงที่สำหรับร้องประสานเสียงกันสองคน ภาษาญี่ปุ่น

デュエット แปลว่า
(デュエット อ่านว่า でゅえっと[de ~yuetto])

เพลงที่สำหรับร้องประสานเสียงกันสองคน ภาษาญี่ปุ่น デュエット

ตัวอย่างประโยค デュエット ภาษาญี่ปุ่น

2人でデュエットを歌います

ใส่ความเห็น