การสาธิต การเดินขบวนประท้วง ภาษาญี่ปุ่น

デモンストレーション แปลว่า
(デモンストレーション อ่านว่า でもんすとれーしょん[demo n su tore ̄ shon])

การสาธิต การเดินขบวนประท้วง ภาษาญี่ปุ่น デモンストレーション

ตัวอย่างประโยค デモンストレーション ภาษาญี่ปุ่น

デモンストレーションを見たい

ใส่ความเห็น