จักรพรรดิ ภาษาญี่ปุ่น

天皇陛下 แปลว่า
(天皇陛下 อ่านว่า てんのうへいか[ten nō hei ka])

จักรพรรดิ ภาษาญี่ปุ่น 天皇陛下

ตัวอย่างประโยค 天皇陛下 ภาษาญี่ปุ่น

天皇陛下におかれても 同じ運命をたどって良いのですか?

ใส่ความเห็น