มาจากต่างแดน อินเดีย ภาษาญี่ปุ่น

天竺 แปลว่า
(天竺 อ่านว่า てんじく[tenji ku])

มาจากต่างแดน อินเดีย ภาษาญี่ปุ่น 天竺

ตัวอย่างประโยค 天竺 ภาษาญี่ปุ่น

天竺よりの経典 22巻だけです

ใส่ความเห็น