การเปลี่ยนทิศทาง ภาษาญี่ปุ่น

転進 แปลว่า
(転進 อ่านว่า てんしん[ten shin])

การเปลี่ยนทิศทาง ภาษาญี่ปุ่น 転進

ตัวอย่างประโยค 転進 ภาษาญี่ปุ่น

ソナーより 米艦 転進

ใส่ความเห็น