การเปลี่ยนลัทธิ การย้ายงาน ภาษาญี่ปุ่น

転身 แปลว่า
(転身 อ่านว่า てんしん[ten shin])

การเปลี่ยนลัทธิ การย้ายงาน ภาษาญี่ปุ่น 転身

ตัวอย่างประโยค 転身 ภาษาญี่ปุ่น

転身の術!

ใส่ความเห็น