เปลี่ยนที่ทำงาน ภาษาญี่ปุ่น

転職する แปลว่า
(転職する อ่านว่า てんしょくする[ten shoku suru])

เปลี่ยนที่ทำงาน ภาษาญี่ปุ่น 転職する

ตัวอย่างประโยค 転職する ภาษาญี่ปุ่น

なぜ転職するのか? 仕事中に問題があったか?

ใส่ความเห็น