คำชี้แนะของเทพเจ้า ภาษาญี่ปุ่น

天啓 แปลว่า
(天啓 อ่านว่า てんけい[ten kei])

คำชี้แนะของเทพเจ้า ภาษาญี่ปุ่น 天啓

ตัวอย่างประโยค 天啓 ภาษาญี่ปุ่น

すぐに? 明らかだった 天啓だった

ใส่ความเห็น