มืออาชีพ ภาษาญี่ปุ่น

手に職 แปลว่า
(手に職 อ่านว่า てにしょく[te ni shoku])

มืออาชีพ ภาษาญี่ปุ่น 手に職

ตัวอย่างประโยค 手に職 ภาษาญี่ปุ่น

ここでもう 手に職をつけた

ใส่ความเห็น