สภาพเงินทองขาดมือ การหมดหนทาง ภาษาญี่ปุ่น

手詰まり แปลว่า
(手詰まり อ่านว่า てづまり[tedzumari])

สภาพเงินทองขาดมือ การหมดหนทาง ภาษาญี่ปุ่น 手詰まり

ตัวอย่างประโยค 手詰まり ภาษาญี่ปุ่น

もうダメ 手詰まり

ใส่ความเห็น