ผิดพลาดเหมือนกับคนก่อนหน้านั้น ภาษาญี่ปุ่น

轍を踏む แปลว่า
(轍を踏む อ่านว่า てつをふむ[tetsu o fumu])

ผิดพลาดเหมือนกับคนก่อนหน้านั้น ภาษาญี่ปุ่น 轍を踏む

ตัวอย่างประโยค 轍を踏む ภาษาญี่ปุ่น

あんたも気をつけないと その轍を踏むわよ

ใส่ความเห็น