โครงเหล็ก ภาษาญี่ปุ่น

鉄骨 แปลว่า
(鉄骨 อ่านว่า てっこつ[tekkotsu])

โครงเหล็ก ภาษาญี่ปุ่น 鉄骨

ตัวอย่างประโยค 鉄骨 ภาษาญี่ปุ่น

古い石垣の上の鉄骨

ใส่ความเห็น